خانه / کشف خانه اي پُر از جسد/عکس+18

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

کشف خانه اي پُر از جسد/عکس+18


 پليس توکيو از خانه يک مرد جوان چند جسد و چند سر پيدا کرد. ادامه مطلب...

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

درباره alfa

حتما ببینید

ریوِنزبراک خصوصی من 2017-11-22 13:53:33

هنوز بلد نیستم چطور خودم اولویت خودم باشم

هنوز خیلی چیزا بلد نیستم

توقع نداشتن

زندگیِ خودْ رو داشتنبلد نیستم

لعنتی