خانه / صورتجلسه امضاء شده توسط معاونت محترم پژوهشی واحد

صورتجلسه امضاء شده توسط معاونت محترم پژوهشی واحد

1-مهسا رستگارپور---ارشدبرق---920603139

2-مجتبی برون---ارشدکامپیوتر---911049606

3-سیدعلی سیدحسینی-ارشدبرق-910862158

4-اصغرشکوه منش--ارشدمواد--890932243

5-یاسین رحیمی نیا--ارشدمواد--930345394

درباره alfa

حتما ببینید

بررسی عوامل تاب آور در افراد در معرض سوء مصرف مواد مخدر

بررسی عوامل تاب آور در افراد در معرض سوء مصرف مواد مخدر

بررسی-عوامل-تاب-آور-در-افراد-در-معرض-سوء-مصرف-مواد-مخدرپروژه و پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، چکیده: با استفاده از مطالعات انجام شده در زمینه تاب آوری در طول سه دهه گذشته، عوامل مؤثر بر تاب آوری افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان در پژوهش 716 نفر (همگی مذکر) بودند که از محله های پر خطر 11 شهرستان استان ....دانلود فایل
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]