خانه / دیدار با خانواده آزاده و جانباز بهرام زنده بودی و رزمنده رمضان زنده بودی

دیدار با خانواده آزاده و جانباز بهرام زنده بودی و رزمنده رمضان زنده بودی

به گزارش رضا زنده بودی خبرنگار وبسایت رسمی روستای قباکلکی اعضای پایگاه بسیج سردار شهید عالی زنده بودی از خانواده های آزاده و جانباز بهرام زنده بودی و رزمنده رمضان زنده بودی دیدار کردند.

به گزارش رضا زنده بودی خبرنگار وبسایت رسمی روستای قباکلکی اعضای پایگاه بسیج سردار شهید عالی زنده بودی از خانواده های آزاده و جانباز بهرام زنده بودی و رزمنده رمضان زنده بودی دیدار کردند.

این دیدار به مناسبت هفته بسیج صورت گرفت.

درباره alfa

حتما ببینید

عکس/ اوضاع شهر حما سوریه پس از آزادی

تصاویری جدید از شهر حما در سوریه نشان از برقراری آرامش در این شهر است.