خانه / تجاوز به دختر ۱۰ ساله هندی؛ آزمایش دی‌ان‌ای پرونده را پیچیده‌تر کرد

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

تجاوز به دختر ۱۰ ساله هندی؛ آزمایش دی‌ان‌ای پرونده را پیچیده‌تر کرد

پلیس هند پس از انجام آزمایش دی‌ان‌آی، بازنگری پرونده یک دختر ۱۰ ساله "قربانی تجاوز"را آغاز کرده است. گفته می‌شود آزمایش نمونه دی‌آن‌آی نوزادی که او به دنیا آورده با نمونه عموی وی که متهم به تجاوز به این کودک شده است، مطابقت ندارد.

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

درباره alfa

حتما ببینید

پیشکش به معلمان زندانی / نادر پورخانی

نادر پور خانی

پیشکش به معلمان زندانی

" بغض و اشک " در رنج ِ خوبان!

بغض فرو فتاده در چاهسار گلو

همزاد ِاشک ِ عطش

ز شوک حادثه با حریرچشم !

چون شرار و شن

بجان ِ هم فتاده چنین چرا؟!

این زبانه می کشد به عرش.....

" بغض و اشک " در رنج ِ خوبان!

بغض فرو فتاده در چاهسار گلو

همزاد ِاشک ِ عطش

ز شوک حادثه با حریرچشم !

چون شرار و شن

بجان ِ هم فتاده چنین چرا؟!

این زبانه می کشد به عرش

وان

چو استخوان ِ مانده در گلو

می کند خفه ؛

می کشد به فرش مرا

چنین چرا.... ؟!

_ " خفته بیدار ِ " بیقرار و بی مدار را_

تا کی بُوَد این دریغ و درد!

زان چکمه ی زمخت ِخود

پا بنهد مدام

بر گلوی گیر ِ من !

دلگیر ِ غم

هر دم

با دم ِسرد ِ ملتهب

سنگین تر

میزند مرا

چنین چرا.....؟!

وای ازین سکوت ِ سرد ملتهب...؟!

بیچاره "چاره " هم

" آه و راه "

هیچ

ندارد ؛ درین گذر

مگو همی چنین چرا ....؟!

هنگامه ایست/

ناحق به قدرت رفتگان:

نوبخت ها /

فرهیختگان را بد کنند/

محمود را بند می کنند!/

_ عطر ِ بهشتی می دهد_ /

باغانی، تبعید می کنند!/

_ از او که من /

صبر ِ خدا یی دیده ام _/

هم دور کنند/

از عشق ِ خود/

آقا رسول ، /

بداغی را /

_ او تشنه ی عدل ست و داد_ /

چل سال تدریس کرده ام! /

مردی چو عبدی/

در کلاس و اجتماع/

کم دیده ام ....!/

این نیز/

زندانی کنند.....؟!/

اما دگر/

آخر کلام ِ گفتنی :

باشد دگر یک نازنین/

عبدالرضای قنبری /

قامت چو شعرش استوار/

از خطه ی مازندران/

عمری به زندان مانده او /

شرمنده من/

زندان ندیدم تا کنون ؟!/

ای پور ِ خان ِ جاهلان/

با اینهمه دوستان ِ ناب/

دیگر مگو /

زندان نرفته نادرم/

ای بی خرد....؟!/

دردت چه بود؛ شعرت چه بود؟!/

با نظم این بی نظمی ات /

با این چنین بی دانشی /

از بس که ناقص گفته ای /

گَندَم زدی!/

بدجور هم /

خود را همی/

رسوای عالم کرده ای...!/

فردا مشخص می کند ! /