خانه / برگزاری جشن قرآن کلاس اولی های دبستان دکتر علی شریعتی

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

برگزاری جشن قرآن کلاس اولی های دبستان دکتر علی شریعتی

به گزارش رضا زنده بودی خبرنگار وبسایت رسمی روستای قباکلکی جشن قرآن کلاس اولی های دبستان دکتر علی شریعتی روستای قباکلکی برگزار شد.

به گزارش رضا زنده بودی خبرنگار وبسایت رسمی روستای قباکلکی جشن قرآن کلاس اولی های دبستان دکتر علی شریعتی روستای قباکلکی برگزار شد.

امروز دوشنبه 96/7/24 جشن قرآن با تلاش مدیر مدرسه آقای زنده بودی و دبیر پرورشی خانم بیگی در نمازخانه برگزار شد.

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

درباره alfa

حتما ببینید

ریوِنزبراک خصوصی من 2017-11-22 13:53:33

هنوز بلد نیستم چطور خودم اولویت خودم باشم

هنوز خیلی چیزا بلد نیستم

توقع نداشتن

زندگیِ خودْ رو داشتنبلد نیستم

لعنتی