خانه / zahraakbarzadeh: 🍃 اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک … خدایـــــا … بد حالے ما را به حـالِ خوب خودت تغییر بده …🙏 —🔸🔸–

zahraakbarzadeh: 🍃 اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک … خدایـــــا … بد حالے ما را به حـالِ خوب خودت تغییر بده …🙏 —🔸🔸–

zahraakbarzadeh:
🍃
اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک ...
خدایـــــا ...
بد حالے ما را به حـالِ خوب
خودت تغییر بده ...🙏
ادامه »
photo_2017-08-09_23-39-32.jpg

درباره alfa

حتما ببینید

مستفام – تصویر زمینه ی موزیک فیلتر

تصویر زمینه فیلتر از مستفام :

ادامه مطلب