خانه / zahraakbarzadeh: دعا کنید خدا خیلیییییییییییییییییی زود از من راضی بشه. دلم آسمون و میخواد. اینجا نفس کشیدنم نمیاد. افسوس که سنگینم. سنگین و روسیاه. کاش میشد بعد @Daneshpoor_17 منم دومین کسی باشم که از جمع فیضیا میره.آخرین پستشو روز تولد من گذاشته بود…. شما رو بقرآن دعام کنید.

zahraakbarzadeh: دعا کنید خدا خیلیییییییییییییییییی زود از من راضی بشه. دلم آسمون و میخواد. اینجا نفس کشیدنم نمیاد. افسوس که سنگینم. سنگین و روسیاه. کاش میشد بعد @Daneshpoor_17 منم دومین کسی باشم که از جمع فیضیا میره.آخرین پستشو روز تولد من گذاشته بود…. شما رو بقرآن دعام کنید.

zahraakbarzadeh:
دعا کنید خدا خیلیییییییییییییییییی زود از من راضی بشه.
دلم آسمون و میخواد. اینجا نفس کشیدنم نمیاد.
افسوس که سنگینم. سنگین و روسیاه.
کاش میشد بعد @نوشین دانش پور {یا عم الرقیه حسن المجتبی (ع)} منم دومین کسی باشم که از جمع فیضیا میره.آخرین پستشو روز تولد من گذاشته بود....
شما رو بقرآن دعام کنید.
thumb_HamMihan-201516201211276438691446570680.5696.png

درباره alfa

حتما ببینید

شاید این قصه بعد از تو

خاطره الکل نیست که بپره!خاطره می مونه و پدر در میاره...