خانه / zahraakbarzadeh: #جدل_گریزی❌ جدل کردن تو رو غرغرو میکنه، بدخلق میکنه، تنها میکنه❗️ چرا باید به خاطر پافشاری روی یه سلیقه یه حرف خودت رو اذیت کنی؟ حتی اگه حق با تو باشه، یه بار گفتنش کافیه☝️ طوری رفتار کن که این قدر عزیز باشی با یه بار گفتنت هم، بقیه بخوان حرف حرف تو باشه 📌احترام خودت رو زیاد کن با جدل نکردن

zahraakbarzadeh: #جدل_گریزی❌ جدل کردن تو رو غرغرو میکنه، بدخلق میکنه، تنها میکنه❗️ چرا باید به خاطر پافشاری روی یه سلیقه یه حرف خودت رو اذیت کنی؟ حتی اگه حق با تو باشه، یه بار گفتنش کافیه☝️ طوری رفتار کن که این قدر عزیز باشی با یه بار گفتنت هم، بقیه بخوان حرف حرف تو باشه 📌احترام خودت رو زیاد کن با جدل نکردن

zahraakbarzadeh:


جدل کردن تو رو غرغرو میکنه،
بدخلق میکنه، تنها میکنه❗️

ادامه »
photo_2017-09-13_21-19-39.jpg

درباره alfa

حتما ببینید

شاید این قصه بعد از تو

خاطره الکل نیست که بپره!خاطره می مونه و پدر در میاره...