خانه / sadat: هورا كله پاچه ها كله پاچه هاى من بزنين دهن كلسترول خون راسرويس كنيد چرب كنيد كبدم را من هم با شمام

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

sadat: هورا كله پاچه ها كله پاچه هاى من بزنين دهن كلسترول خون راسرويس كنيد چرب كنيد كبدم را من هم با شمام

sadat:
هورا
كله پاچه ها
كله پاچه هاى من
بزنين
دهن كلسترول خون راسرويس كنيد
ادامه »
IMG_20170913_201810.jpg

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

درباره alfa

حتما ببینید

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی (22 تا 28 مهر)

برنامه ریزی درسیپایه دهماین برنامه پیشنهاد آقایادیب قیصری، از مشاورانمدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهمرشتهتجربیبرای 22 تا 28 مهر 96-97 است.

از اینجا http://tizland.ir/show/?id=4481دانلود کنیدو به دوستان خود هم اطلاع دهید.