خانه / pesarenherafy: ماندن اشتباهِ من بود. همیشه خوب خداحافظی کن ! #التماس_دعا #حلالیت #یا_علی #عرفه #قلب #دست_ما_را_به_محرم_برسانید_فقط

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

pesarenherafy: ماندن اشتباهِ من بود. همیشه خوب خداحافظی کن ! #التماس_دعا #حلالیت #یا_علی #عرفه #قلب #دست_ما_را_به_محرم_برسانید_فقط

pesarenherafy:
ماندن
اشتباهِ من بود.

همیشه خوب خداحافظی کن !

ادامه »
photo_2015-08-12_18-15-13.jpg

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

درباره alfa

حتما ببینید

کسری انوشیروان

وقتی «کسری نوشین روان» به جای پدر به تخت شاهی نشست مردم را به راه راستی و درستی و پرهیز از دروغ راهنمایی می کرد و باج و خراج را به قیمت یک دهم رساند و به سران و بزرگان کشور گفت من شاه جهان هستم اما یزدان پاک پادشاه همه شاهان است و باید من و همه شما از ...