سهمیه های کنکور ارشد 97

سهمیه های کنکور ارشد 97 برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره سهمیه های کنکور ارشد 97 با مشاورانایران مشاورهتماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور -9099072938 دانشجویانی که تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی به پایان رسانیده اند ...

ادامه مطلب »

مصاحبه دکتری

مصاحبه دکتری برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره مصاحبه دکتری با مشاورانایران مشاورهتماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور -9099072938 پس ازاعلام نتایج آزمون دکتری سراسریونتایج آزمون دکتری دانشگاه آزاد 97در تاریخ 27 فروردین ...

ادامه مطلب »

مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد

مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد با مشاورانایران مشاورهتماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور -9099072938 مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 بامصاحبه دکتری سراسری 97متفاوت است...

ادامه مطلب »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دیواندره 97 – 98

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 97 - 98 برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دیواندره 97 - 98 با مشاورانایران مشاورهتماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور -9099072938 استعداد و ضریب هوشی دانش...

ادامه مطلب »

اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی بوکان 97 – 98

اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی 97 - 98 از آنجا که داوطلبان و اولیاء گرامی آن ها بعد از برگزاری آزمون نمونه دولتی ششم به هفتم و آزمون نمونه دولتی نهم به دهم پیگیر نتایج آزمون می شوند.معمولا دانش آموزانی کهثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتیوثبت نام آزم...

ادامه مطلب »

اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی پیرانشهر 97 – 98

اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی 97 - 98 در خصوص نحوه راه یابی و پذیرش درمدارس نمونه دولتی لازم است به اطلاعتان برسانیم که برای برقرای عدالت و همچنین جلوگیری از جذب دانش آموزانی که از لحاظ طبقه بندی استعداد نسبت به دانش آموزان دیگر در سطح پایین تری ...

ادامه مطلب »

اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی پیرانشهر 97 – 98

اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی 97 - 98 در خصوص نحوه راه یابی و پذیرش درمدارس نمونه دولتی لازم است به اطلاعتان برسانیم که برای برقرای عدالت و همچنین جلوگیری از جذب دانش آموزانی که از لحاظ طبقه بندی استعداد نسبت به دانش آموزان دیگر در سطح پایین تری ...

ادامه مطلب »

اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی نقده 97 – 98

اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی 97 - 98 در خصوص نحوه راه یابی و پذیرش درمدارس نمونه دولتی لازم است به اطلاعتان برسانیم که برای برقرای عدالت و همچنین جلوگیری از جذب دانش آموزانی که از لحاظ طبقه بندی استعداد نسبت به دانش آموزان دیگر در سطح پایین تری ...

ادامه مطلب »

اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی سلماس 97 – 98

اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی 97 - 98 از آنجا که داوطلبان و اولیاء گرامی آن ها بعد از برگزاری آزمون نمونه دولتی ششم به هفتم و آزمون نمونه دولتی نهم به دهم پیگیر نتایج آزمون می شوند.معمولا دانش آموزانی کهثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتیوثبت نام آزم...

ادامه مطلب »

اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی میاندوآب 97 – 98

اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی 97 - 98 از آنجا که داوطلبان و اولیاء گرامی آن ها بعد از برگزاری آزمون نمونه دولتی ششم به هفتم و آزمون نمونه دولتی نهم به دهم پیگیر نتایج آزمون می شوند.معمولا دانش آموزانی کهثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتیوثبت نام آزم...

ادامه مطلب »