خانه / Elijouni1998: جالبه فامیلا سالی یکبار هم حالی از آدم نمیپرسن فقط کافیه یه بار بیان خونتون و شما یه مقدار حالت مساعد نباشه هی میپرسن چی شده؟ مث همیشه نیستی! (اخه احمق نه که تو همیشه از حالم خبر داری!!) آخه میاین عیادت یا فضولی؟{-102-} به شما چه اصلن؟ این قسمت: فامیل فضول #سر_من_درد_که_نه_میل_شکستن_دارد #حال_من_خوب_است_اما_تو_باور_نکن

Elijouni1998: جالبه فامیلا سالی یکبار هم حالی از آدم نمیپرسن فقط کافیه یه بار بیان خونتون و شما یه مقدار حالت مساعد نباشه هی میپرسن چی شده؟ مث همیشه نیستی! (اخه احمق نه که تو همیشه از حالم خبر داری!!) آخه میاین عیادت یا فضولی؟{-102-} به شما چه اصلن؟ این قسمت: فامیل فضول #سر_من_درد_که_نه_میل_شکستن_دارد #حال_من_خوب_است_اما_تو_باور_نکن

Elijouni1998:
جالبه فامیلا سالی یکبار هم حالی از آدم نمیپرسن
فقط کافیه یه بار بیان خونتون و شما یه مقدار حالت مساعد نباشه هی میپرسن چی شده؟ مث همیشه نیستی! (اخه احمق نه که تو همیشه از حالم خبر داری!!)
آخه میاین عیادت یا فضولی؟{-102-}
به شما چه اصلن؟

این قسمت: فامیل فضول


درباره alfa

حتما ببینید

طعم سیگار

حداقل چیزی که خاطراتت واسم داره اینه که طعم سیگارمو خوش کردی بم میچسبه حتی سینه کش کردنش...طعم سیگار