خانه / شاهد عینی(۷۲): از “پری قصه ها” چطور عکس گرفتند؟

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

شاهد عینی(۷۲): از “پری قصه ها” چطور عکس گرفتند؟

در برنامه شاهد عینی این هفته به سال ۱۹۱۸ می رویم و ماجرای دو دختر که جهان را با ادعایشان شگفت زده کردند.

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

درباره alfa

حتما ببینید

این روزها

پیرزن همسایه ما سگ دارد.دو واحد روبرو کاغذ نوشته اند به هیت مدیره. گفته ببرید امضایش کنید. امروز آمده بودند درخانه ما تا من هم  امضا کنم. امضا نکردم. گفتند شما که با واحد ۳۸ دیواربه دیوارید حتما ازما بیشترهم اذیت می شوید. گفتم واق واق یک سگ کوچولو را م...