خانه / گروه دوستی 3 شنبه ، 17مرداد 1396

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

گروه دوستی 3 شنبه ، 17مرداد 1396

امروز ، روز خوبی بود و برنامه جالبی در گروه دوستی اجرا شد  و اون آشنایی با فضای مجازی و آسیب های اون بود .

هفته ی گذشته از خوبی های فضای مجازی گفتیم و بنا شد این هفته در مورد آسیب های اون صحبت کنیم . 

در ابتدا با شبکه کردن رایانه ها آشنا شدیم و پس از اون کار به سراغ آسیب شناسی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی رفتیم . ضمن اینکه یک بار دیگر به مزایای آن اشاره کردیم .

در خلال گروه دوستی روی این حدیث که :هرکس تقوا پیشه کند، پیش خدا عزیز خواهد شد ، هر کس که پیش خدا عزیز شود خدا برکتش دهد و برکت خدا نیز بی حساب و کتاب(نامحدود) است ، صحبت شد

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

درباره alfa

حتما ببینید

کسری انوشیروان

وقتی «کسری نوشین روان» به جای پدر به تخت شاهی نشست مردم را به راه راستی و درستی و پرهیز از دروغ راهنمایی می کرد و باج و خراج را به قیمت یک دهم رساند و به سران و بزرگان کشور گفت من شاه جهان هستم اما یزدان پاک پادشاه همه شاهان است و باید من و همه شما از ...