خانه / ويژه نامه عاشوراي حسيني * قيام سرخ عاشورا*

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

ويژه نامه عاشوراي حسيني * قيام سرخ عاشورا*کاش جاي ذوالجناح بودم ...

آره، کاش جاي ذوالجناح بودم.
اون وقت خيالم راحت بود که هميشه با «صاحبم»،
با «مولام»، با «امام زمانم» هستم
و هميشه به ايشون وفادار مي موندم.

کاش جاي ذوالجناح بودم
و افتخار مي کردم، اون موقعي که
امام زمانم مي فرمود:
«هل من ناصر ينصرني»،
من خيالم راحت بود که من هستم.
چه امام بگن و چه نگن.

کاش جاي ذوالجناح بودم
و افتخار مي کردم به اين که دشمن،
از سر بغضي که داشت،
حتي به من رحم نمي کرد.

درسته که اسب بودم، اما ارزشم
از آدم هايي که روبروي امام زمانشون
وايسادن بيشتر بود و من خيالم راحت بود
که هيچ وقت با زر وزور دنيا، اماممو نمي فروشم!

کاش جاي ذوالجناح بودم
و اون وقت خيالم راحت بود و افتخار مي کردم
که اولين کسي هستم که از فراق امامم

جون مي دم و نه مثل الآن،
که نبودن امام، برام ...
يک کم داره عادي مي شه!!!


 ويژه نامه عاشوراي حسيني در سايت آيه هاي انتظار

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

درباره alfa

حتما ببینید

کسری انوشیروان

وقتی «کسری نوشین روان» به جای پدر به تخت شاهی نشست مردم را به راه راستی و درستی و پرهیز از دروغ راهنمایی می کرد و باج و خراج را به قیمت یک دهم رساند و به سران و بزرگان کشور گفت من شاه جهان هستم اما یزدان پاک پادشاه همه شاهان است و باید من و همه شما از ...