خانه / طرح درس زندگي چادرنشين ها و روستائيان

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

طرح درس زندگي چادرنشين ها و روستائيان

در اين قسمت طرح درسي روزانه از کتاب تعليمات اجتماعي سوم ابتدايي با موضوع چادرنشين ها و روستائيان آورده ايم


و مي خواهيم با استفاده از روش تدريس اعضاي تيم اين درس را تدريس کنيم .


اين طرح درس شامل 5 صفحه بوده و در دو قالب ورد و پي دي اف آورده شده و امکان ويرايش آن وجود دارد .


در اين طرح درس ابتدا هدف کلي درس را تعيين کرده و با توجه به آن ، اهداف جزئي و اهداف رفتاري را در حيطه هاي مختلف در نظر مي گيريم .


انتظار داريم پس از پايان تدريس فراگيران به اين اهداف دست يابند . پس از ارزشيابي ورودي به روش ...


 


طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

درباره alfa

حتما ببینید

این روزها

پیرزن همسایه ما سگ دارد.دو واحد روبرو کاغذ نوشته اند به هیت مدیره. گفته ببرید امضایش کنید. امروز آمده بودند درخانه ما تا من هم  امضا کنم. امضا نکردم. گفتند شما که با واحد ۳۸ دیواربه دیوارید حتما ازما بیشترهم اذیت می شوید. گفتم واق واق یک سگ کوچولو را م...