خانه / شکر نعمت ….

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

شکر نعمت ….


بارش باران، زمان اجابت دعاست: پروردگار مهربان، حضورت و نعمت بارانت رو شکر میگم و سلامتی همه بیماران، خصوصا پدر جان و طول عمر همه عزیزانم رو ازت میخوام. نعماتت رو بر ما نازل کن .....طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

درباره alfa

حتما ببینید

کسری انوشیروان

وقتی «کسری نوشین روان» به جای پدر به تخت شاهی نشست مردم را به راه راستی و درستی و پرهیز از دروغ راهنمایی می کرد و باج و خراج را به قیمت یک دهم رساند و به سران و بزرگان کشور گفت من شاه جهان هستم اما یزدان پاک پادشاه همه شاهان است و باید من و همه شما از ...