خانه / حیدر کرار فاتح قلعه یهودی خیبر

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

حیدر کرار فاتح قلعه یهودی خیبر

امیرالمؤمنین حیدر فاتح کرار خیبر است
نام علی مایه ترس و فرار هر کافر است
چون زجا کند درب قلعه یهود خیبر را
بوسه گاه جبریل مکرر دست حیدر است
ادامه مطلب

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

درباره alfa

حتما ببینید

این روزها

پیرزن همسایه ما سگ دارد.دو واحد روبرو کاغذ نوشته اند به هیت مدیره. گفته ببرید امضایش کنید. امروز آمده بودند درخانه ما تا من هم  امضا کنم. امضا نکردم. گفتند شما که با واحد ۳۸ دیواربه دیوارید حتما ازما بیشترهم اذیت می شوید. گفتم واق واق یک سگ کوچولو را م...