خانه / حضورسرزده حاج آقا افشاري درمدرسه 5نفره بنارآبشيرين – محمدرضاباقر

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

حضورسرزده حاج آقا افشاري درمدرسه 5نفره بنارآبشيرين – محمدرضاباقر

صبح روز دوشنبه دهم مهرماه96،حاج آقا افشاري به همراه محمدرضاباقري بطور سرزده درمدرسه 5نفره بنارآبشيرين حاضرشده وبا دانش آموزان ومعلم دلسوز ومهربانشان سرکارخانم«شهربانو کهنسال»ديدار وگفتگو کردند.دراين ديدار آقاي افشاري چند دقيقه اي با دانش آموزان به خوش وبش پرداختند وسپس آموزگار اين مدرسه هم به عمده مشکلات مدرسه ودانش آموزان اشاره کردندوخواستار رفع مشکلات مدرسه بنارشدندتا دانش آموزان براي تحصيل ديارخود را ترک نکنند.


پ ن ؛شوراي نويسندگان بنارانه ازهمه مسولان ودست اندرکاران تمنا مي کند به امرآموزش وبازسازي مدرسه بناراهتمام ورزند ودوباره نشاط وشادي رابه نونهالان ونوجوانان بناربرگردانند.


خبري

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

درباره alfa

حتما ببینید

کسری انوشیروان

وقتی «کسری نوشین روان» به جای پدر به تخت شاهی نشست مردم را به راه راستی و درستی و پرهیز از دروغ راهنمایی می کرد و باج و خراج را به قیمت یک دهم رساند و به سران و بزرگان کشور گفت من شاه جهان هستم اما یزدان پاک پادشاه همه شاهان است و باید من و همه شما از ...