خانه / اهمیت اعتقاد ظهور

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

اهمیت اعتقاد ظهور

رهبرانقلاب: اگر شیعه این عقیده مبارک ظهور را درست بفهمد و با آن درست رفتار كند، برایش یک منبع فیض و یک منبع نور است.

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

درباره alfa

حتما ببینید

این روزها

پیرزن همسایه ما سگ دارد.دو واحد روبرو کاغذ نوشته اند به هیت مدیره. گفته ببرید امضایش کنید. امروز آمده بودند درخانه ما تا من هم  امضا کنم. امضا نکردم. گفتند شما که با واحد ۳۸ دیواربه دیوارید حتما ازما بیشترهم اذیت می شوید. گفتم واق واق یک سگ کوچولو را م...