خانه / انفجار در مسجدی در شهر شمال شهر کابل

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

انفجار در مسجدی در شهر شمال شهر کابل

منابع محلی در شهر کابل تایید کردند که یک انفجار در مسجدی در منطقه قلعه نجارها در منطقه خیرخانه کابل رخداده است. پلیس حوزه ۱۱ کابل تایید کرده که این حمله انتحاری بوده است.

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

درباره alfa

حتما ببینید

کسری انوشیروان

وقتی «کسری نوشین روان» به جای پدر به تخت شاهی نشست مردم را به راه راستی و درستی و پرهیز از دروغ راهنمایی می کرد و باج و خراج را به قیمت یک دهم رساند و به سران و بزرگان کشور گفت من شاه جهان هستم اما یزدان پاک پادشاه همه شاهان است و باید من و همه شما از ...