خانه / اشتباه تاریخی گنگره و دولت جمهوری خواهان در آمریکا، بی توجه ای به نامه های دلسوزانه بنده!

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

اشتباه تاریخی گنگره و دولت جمهوری خواهان در آمریکا، بی توجه ای به نامه های دلسوزانه بنده!اشتباه تاریخی گنگره و دولت جمهوری خواهان در آمریکا، بی توجه ای به نامه های دلسوزانه بنده!


شهرت ایران به "پل پیروزی" دلایل بی شمار تاریخی دارد که مهمترین آن فرهنگ و تمدن آسمانی، انسانی ایران بوده است.


اما ظاهرا پرزیدنت ترامپ و مشاورانش بویژه دختر بزرگ  و پرنفوذش بانو "ایوانیکا" و شوهرش گشنر و صد البته گنگره تحت تسلط بخشهای تندرو حزب جمهوری خواه مانند نئوکان ها، تی پارتی ها، و نئو محافظه کاران و غیره از این واقعیت تاریخی ایران و اثر نجات بخشش یعنی داشتن رابطه با ایران گاملا بی اطلاع اند .


همین اینک نه تنها کنگره و پرزیدنت و حزب جمهوری خواه موقعیت شان بدلیل سیاستهای کاملا اشتباه در حوزه داخلی و خارجی بخطر افتاده است که موقعیت و آبروی مجمع سرمایداران بزرگ جهانی که پرزیدنت ترامپ را در چارچوپ قوانین آمریکا بسختی و با پشت سرگذاشتن موانع بی شمار  به ریاست جمهوری رساند نیز بشدت به خطر افتاده است.بنده سعید شجاعی سعدی بعنوان یک فعال و پژوهشگر اینترنت محور صلح و فرهنگ جهانی بارها طی چند نامه به پرزیدنت ترامپ و بانو ایوانیکا و غیره سعی کردم تا بهترین راههای ساده برون رفت از مشکلات پیش روی پرزیدنت ترامپ و دولتش را مستندا در اختیارشان قرار دهم که اولین مرحله آن  برقراری دوباره روابط سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و غیره بین آمریکا و ایران بود و در این نامه ها پیشنهاد نمودم تا دولت آمریکا بجای دشمنی و تهدید و تحریم ایران در یک تصمیم تاریخی همه دشمنی های بین آمریکا و ایران را به دوستی و همکاری همه جانبه تبدیل نماید. در این نامه ها مستندا اثبات نمودم که روابط با ایران موقعیت دولت آمریکا و شخص پرزیدنت ترامپ و خانواده اش را بشدت در افکار عمومی مردم جهان و نیز مردم آمریکا بالا خواهد برد.اما متاسفانه آنها ظاهرا همه چیز را شوخی گرفتند و بی توجه به موارد ذکر شده در نامه های بنده، با اصرار بر ادامه اشتباهات سریالی وحشتناک خود،  کار رابه آنجا رسانیده اند که امروز تقریبا سرتاسر امریکا و جهان مردم و رسانه ها یک صدا پرزیدنت ترامپ و خانواده اش و کنگره و نیز حزب جمهوری خواه آمریکا را به نژاد پرستی، جنگ طلبی، پایمال نمودن حقوق بشر، گشترش خشونت و اسلام ستیزی و علاوه بر همه اینها شخص پرزیدنت ترامپ را به جنون جنسی و عدم تعادل شخصیتی متهم نموده و می نمایند. بنده شکی ندارم اگر پرزیدنت ترامپ و بانو ایوانیکا و شوهرش به پیشنهادات بنده توجه نموده بودند همین اینک در این بن بست سیاسی و بمباران رسانه ای و ترک و استعفای پی در پی یاران و دوستانشان روبرو منی شدند. بنظر من هنوز هم دیر نشده و اگر همین لحظه آنها به پیشنهادات بنده عمل نمایند می توانند جبران گذشته را بنمایند اما سئوال مهم این است آیا غرور و تکبر بی جا اجازه چنین تصمیم سرنوشت سازی را به آنها خواهد داد؟ بنده که اصلا خوشبین نیستم، به همین دلیل آسمان حاکم بر موقعیت سیاسی و اقتصادی و امنیتی پرزیدنت ترامپ و خانواده ایشان را بسیار تیره و تار می بینم و ممکن است نه فقط آنها با استیضاح و برکناری روبرو باشند و دیگر حمایت مجمع سرمایداران بزرگ جهانی را دارا نباشند که همه دار و ندار خود را نیز با مصادره و یا بوسیله پرداخت خسارت به شاکیان حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در دادگاهای آمریکا و یا دادگاهای بین المللی از دست بدهند مگر تا دیر نشده از خواب بیدار شوند !.

       

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

درباره alfa

حتما ببینید

گزارش جلسه چهارم درس قواعد کلامی عدل

استاد برنجکار در جلسه‌ی سوم از سلسله دروس قواعد کلامی عدل، به ادله و جمع‌بندی بحث حسن و قبح از دیدگاه اشاعره پرداختند. ایشان در جمع‌بندی نظر اشاعره اشاره کردند که آن‌ها برخی معانی حسن و قبح را می‌پذیرند و برخی را قبول نمی‌کنند.

معانی مورد پذیرش اشاعره

اشاعره حسن و قبح عقلی را به این معانی می‌پذیرند:

1. حسن به معنای ملایم با طبع آدمی و قبیح به معنای منافر با آن؛ مثلاً طبیعت انسان از آرامش لذت می‌برد و از نبود آن رنج می‌کشد.

2. حسن به معنای موافق با غرض‌های آدمی و قبیح به معنای مخالف با آن؛ مثلاً غنیمت شمردن فرصت‌ها، موافق غرض انسان و ازدست دادن آن‌ها مخالف آن است. به این مورد مصلحت و مفسده یا سود و زیان نیز می‌گویند.

3. حسن به معنای صفت کمال و قبیح به معنای صفت نقص؛ مثلاً علم، حسن و جهل قبیح است.

4. حسن به معنای استحقاق مدح و پاداش و قبیح به معنای استحقاق ذم و کیفر؛ البتّه به شرطی که در میان انسان‌ها و بر اساس موارد معانی قبلی حسن و قبح باشد و لازمه‌ی آن سرایت دادن آن به افعال الهی نباشد و نیز بدون ملازمه با حکم شرع.

معنانی غیرقابل پذیرش نزد اشاعره

اشاعره حسن و قبح را به این معنانی نمی‌پذیرند:

حسن و قبیح ذاتی افعال که عقل آن را بفهمد و درمورد افعال خدا و انسان جاری باشد و نتیجه‌اش استحقاق پاداش یا عقاب نزد خدا باشد.

فخر رازی (از علمای اشاعره): ممکن است عقلای عالم، استحقاق پاداش و عقاب را بین خود اعتبار کرده باشند؛ اما این اعتبار را نمی‌توان به خداوند سرایت داد. هم‌چنین نمی‌توان گفت نزد خدا نیز این استحقاق وجود دارد.

ادله اشاعره

دکتر برنجکار پس از بررسی معانی، به توضیح ادله‌ی اشاعره و نقد آن پرداختند. ادله‌ی اشاعره در پنج مورد خلاصه می‌شود:

دلیل اول

خداوند مالک همه چیز است و مملوک کسی نیست؛ پس کسی نمی‌تواند برای او حدی تعیین کند و بگوید خدا این کار را نباید انجام دهد.

پاسخ:

1. مالک بودن دلیل بر جواز انجام هر کاری در مورد مملوک نیست.

2. کیفر دادن بی‌گناه از سوی مالک یا غیر مالک در هر صورت قبیح است.

3. این استدلال مصادره به مطلوب است؛ زیرا با مفروض دانستن عقلی و ذاتی نبودن حسن و قبح، گفته شده مالک می‌تواند خوب و بد را اعتبار کند. هم‌چنین باید پرسید که همین باید و نباید استدلال خود را (این‌که چون خداوند مالک است باید بتواند هرکاری بکند) از کجا می‌گویند؟

دلیل دوم

گاه فعل با یک ماهیت هم حسن است و هم قبیح (مثل قتل به خاطر قصاص و قتل از روی ظلم)؛ در حالی که اگر ذاتی و عقلی باشد این گونه نخواهد بود.

پاسخ:

دراین موارد حسن و قبح را به ماهیت فعل نسبت نمی‌دهیم؛ بلکه به خاطر عنوانی است که روی فعل آمده است. قتل از آن رو که قصاص است، حسن و از آن رو که ظلم است، قبیح می‌باشد.

دلیل سوم

تصدیق به حسن یا قبح با تصدیق به بدیهیات، تفاوت وجود دارد.

پاسخ:

اگر حسن یا قبح را هم مانند دیگر بدیهیات درست درک کنیم، همان گونه آن‌ها را تصدیق می‌کنیم، حسن و قبح عدل و ظلم را هم تصدیق خواهیم کرد.

دلیل چهارم

حسن و قبح ذاتی تالی فاسد دارد: اگرفردی، به دروغ بگوید: «زید درخانه نیست»، قبیح بودن مستند به چیست؟ یا مستند به لفظ است یا مستند به نبودن زید (امر عدمی) یا مستند به لفظ و نبودن زید با هم. درهر سه مورد نمی‌توان گوینده را مستحق عقاب دانست.

پاسخ:

قبیح بودن کذب به این خاطر است که گوینده خلاف واقع حرف زده است.

دلیل پنجم

ادله نقلی مانند «ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» نشان می‌دهد تا زمانی که شارع از طریق رسول، استحقاق عقاب را مشخص نکند، با استحقاق عقابی که عقل می‌فهمد، خداوند کسی را عذاب نمی‌کند.

پاسخ:

این اشکال به مبنای معتزله که خلف وعید را هم مانند خلف وعده قبیح می‌دانند، وارد است؛ اما به امامیه وارد نیست.