خانه / آیا نام مبارک حضرت مهدی(ع) در سخنان ائمه آمده است؟

آیا نام مبارک حضرت مهدی(ع) در سخنان ائمه آمده است؟

احادیث-امام زمان-امیررضا صداقت-ظهور-امامان

قرآن، آيات بسيارى وجود دارد كه به روايات معتبر،در باره حضرت مهدى(ع) و قيام جهانى اونازل گرديده است

در كتاب شريف <<المحجّة فى ما نزل فى القائمالحجّة(عليه السلام)>> كه توسط محدث بزرگوار، مرحوم سيد هاشم بحرانى و بابهرهگيرى از دهها جلد كتب تفسير و حديث، تأليف گرديده، مجموعاً (132) آيهاز آيات كريمه قرآن ذكر شده كه در ذيل هر كدام يك يا چند روايت در تبيينكيفيت ارتباط آيه با آن حضرت(عليه السلام) ، نقل شده است.

در اينجا به ذكر چند روايت در اين مورد، بسنده میكنيم:

شکلک های محدثه

احادیث-امام زمان-امیررضا صداقت-ظهور-امامان

1ـ امام صادق (عليه السلام) در باره قول خداى عزّوجلّ: <<هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدّين كلّه و لو كره المشركون>>فرمود:

<<بهخدا سوگند! هنوز تأويل اين آيه نازل نشده است و تا زمان قيام قائم (عليهالسلام) نيز نازل نخواهد شد. پس زمانى كه قائم (عليه السلام)به پا خيزد،هيچ كافر و مشركى نمىماند مگر آنكه خروج او را ناخوشايند مىشمارد.>>

2 ـ امام باقر (عليه السلام) در باره آيه شريفه<<و قل جاء الحق و زهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً>>فرمود:

<<زمانى كه قائم(عليه السلام) قيام نمايد، دولت باطل از بين خواهد رفت.>>

3 ـ امام صادق (عليه السلام) در بيان معناى آيه كريمه<<و لقد كتبنا فى الزبور منبعدالذكر أنالأرض يرثها عبادى الصّالحون>>فرمود:

<<تمام كتب آسمانى، ذكر خداست، و بندگان شايسته خدا كه وارثان زمين هستند، حضرت قائم(عليه السلام) و ياران او مىباشند.>>

4 ـ امام باقر (عليه السلام) در باره قول خداى عزّوجلّ: <<الذين إن مكّنّاهم فى الأرض اقاموا الصلوة و آتوا الزكاة...>>فرمود:

<<اينآيهدرحق آل محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) است در حق حضرت مهدى(عليه السلام)وياران او كه خداوند شرق و غرب زمين را تحت سلطه آنان قرار مىدهد و بهوسيله آنان دين را پيروز گردانده و بدعتها و باطلها را مىميراند.>>

5 ـ امام سجاد(عليه السلام) زمانى كه اين آيه شريفه را قرائت نمود: <<وَعَداللّه الّذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنَّهم فى الأرض كمااستخلف الذين من قبلهم و ليمكّننّ لهم دينهم الّذى ارتضى لهم وليبدِّلنّهم من بعد خوفهم أمناً يعبدوننى و لايشركون بى شيئاً>>فرمود:

<<بهخدا سوگند! آنان شيعيان ما اهلبيت هستند، خداوند ـ آن خلافت در زمين واقتدار بخشيدن به دين را ـ به وسيله آنان و به دست مردى از ما، كه مهدىاين امت است، تحقق خواهد داد و هم اوست كه پيامبر(صلى الله عليه وآلهوسلم)در بارهاش فرمود: اگر از عمر دنيا جز يك روز باقى نمانده باشد،خداوند همان روز را آنچنان طولانى خواهد كرد كه مردى از خاندان من كههمنام من است فرا برسد و زمين را آنچنان كه از ظلم و جور پر شده باشد، ازعدل و داد آكنده سازد.>>

6 ـ امام صادق (عليه السلام) فرمود: <<آيه<<أمّن يجيب المظطرّ اذا دعاه و يكشف السّوء و يجعلكم خلفاء الأرض>>در باره قائم از آل محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) نازل شده است

به خداسوگند، او همان مضطرّ درماندهاى است كه چون در مقام ابراهيم دو ركعت نمازگزارد و فرج خويش از خدا بخواهد، خداوند دعايش را اجابت كند و بديها رابرطرف سازد و او را در زمين خليفه قرار دهد.>>

منبع:

سایت جمکران

سایت راسخون

گردآوری توسط سایت حجّت نامه

درباره alfa

حتما ببینید

عکس/ مخفیگاه پیشرفته موسولینی!

74 سال پس از اینکه بنیتو موسولینی ، دیکتاتور سابق ایتالیا مخفیگاهی را به منظور در امان ماندن از بمباران برای خود احداث کرد، درهای این مخفیگاه به روی عموم باز شد.